Куньєвська сільська територіальна громада
Харківська область, Ізюмський район

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року «Про сільський бюджет Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього

Дата: 30.06.2021 15:35
Кількість переглядів: 541

 

УКРАЇНА

КУНЬЄВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Х сесії сільської ради VІІІ скликання

 

 

від 29 червня 2021 року № 432

 

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 23 грудня 2020 року «Про сільський

бюджет Куньєвської сільської ради

Ізюмського району Харківської області

на 2021 рік» та додатків до нього

 

20542000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

внести зміни до рішення ІІІ сесії сільської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року №40 «Про сільський бюджет Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішеннями V сесії VІІІ скликання від 12 січня 2021 року №57,
VІ сесії VІІІ скликання від 29 січня 2021 року №66, VІІ сесії VІІІ скликання від 24 лютого 2021 року №87, VІІІ сесії VІІІ скликання від 28 квітня 2021 року №111, ІХ сесії VІІІ скликання від 31 травня 2021 року № 208 виклавши їх у новій редакції:

  1. Визначити на 2021 рік:

 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 50 019 568 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 49 490 568 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 529 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 55 857 368 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 53 723 677 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 2 133 691 гривня, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 499 000 грн та спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку – 1 604 691 гривня, з них за рахунок використання вільних залишків коштів – 1 303 000 гривень та за рахунок профіциту загального фонду – 301 691 гривня;

 

дефіцит бюджету сільської територіальної громади у сумі 5 837 800 гривень, в тому числі:

 

за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади дефіцит у сумі 4 534 800 гривень та профіцит у сумі 301 691 грн;

 

за спеціальним фондом – дефіцит у сумі 1 604 691 грн. згідно з  додатком 2  до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 238 000 гривень, що становить 0,5% видатків загального фонду бюджету, визначених у цьому пункті.

 

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за бюджетними програмами згідно з  додатком до цього рішення.

 

  1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з  додатком 5  до цього рішення.

 

  1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з  додатком 6  до цього рішення.

 

  1. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з  додатком 7  до цього рішення.

 

  1. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік до доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та законом України «Про Державний бюджет на 2021рік».

 

  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

 

  1. Визначити на 2021 рік відповідно до  статті 55  Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2120);

забезпечення продуктами харчування (код 2130);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

соціальне забезпечення (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Куньєвської сільської ради, в особі начальника фінансового відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Куньєвської сільської територіальної громади пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету Куньєвської сільської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з  додатком 8  до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в установлених межах та обґрунтованих лімітів споживання.

12. Установити, що сільський голова Куньєвської сільської ради утримуватиме чисельність працівників та здійснюватиме фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах – у межах планів використання бюджетних коштів у 2021 році.

 

13. Дозволити фінансовому відділу Куньєвської сільської ради, в особі начальника фінансового відділу, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету в межах групи кодів економічної класифікації видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи кодів економічної класифікації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі.

14. Надати право сільському голові Куньєвської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

15. Додатки 1 – 3, 5 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

17. Виконавчому апарату Куньєвської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Куньєвський сільський голова

 

Нерсес НЕРСИСЯН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь