Куньєвська сільська територіальна громада
Харківська область, Ізюмський район

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ

Дата: 26.01.2022 10:42
Кількість переглядів: 348

      Додаток №1
      до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради №  1553  від  24.01.2022 р.
      "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р.
      "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік"
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік
20542000000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   37 620 179,00 37 612 079,00 8 100,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   21 304 659,00 21 304 659,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 304 659,00 21 304 659,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16 624 659,00 16 624 659,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 440 000,00 4 440 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3 150 420,00 3 150 420,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00 0,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 150 420,00 3 150 420,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 420,00 420,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 13 057 000,00 13 057 000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4 852 000,00 4 852 000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 115 200,00 115 200,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   8 205 000,00 8 205 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  8 100,00 0,00 8 100,00 0,00
19010000 Екологічний податок  8 100,00 0,00 8 100,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1 600,00 0,00 1 600,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   155 000,00 3 900,00 151 100,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 0,00 0,00
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 0,00 0,00 0,00
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00 0,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
37 775 179,00 37 615 979,00 159 200,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   19 632 564,00 19 632 564,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   19 632 564,00 19 632 564,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 18 474 100,00 18 474 100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 474 100,00 18 474 100,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 666 900,00 666 900,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 666 900,00 666 900,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 143 164,00 143 164,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 143 164,00 143 164,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 57 407 743,00 57 248 543,00 159 200,00 0,00
  Секретар ради   Ірина ВОРОХТА
             
             
      Додаток №1
      до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради №  1553  від  24.01.2022 р.
      "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р.
      "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік"
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік
20542000000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   37 620 179,00 37 612 079,00 8 100,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   21 304 659,00 21 304 659,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 304 659,00 21 304 659,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16 624 659,00 16 624 659,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 440 000,00 4 440 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3 150 420,00 3 150 420,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00 0,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 150 420,00 3 150 420,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 420,00 420,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 13 057 000,00 13 057 000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4 852 000,00 4 852 000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 115 200,00 115 200,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   8 205 000,00 8 205 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  8 100,00 0,00 8 100,00 0,00
19010000 Екологічний податок  8 100,00 0,00 8 100,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1 600,00 0,00 1 600,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   155 000,00 3 900,00 151 100,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 0,00 0,00
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 0,00 0,00 0,00
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00 0,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  151 100,00 0,00 151 100,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
37 775 179,00 37 615 979,00 159 200,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   19 632 564,00 19 632 564,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   19 632 564,00 19 632 564,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 18 474 100,00 18 474 100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 474 100,00 18 474 100,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 666 900,00 666 900,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 666 900,00 666 900,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 143 164,00 143 164,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 143 164,00 143 164,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 57 407 743,00 57 248 543,00 159 200,00 0,00
  Секретар ради   Ірина ВОРОХТА
             
             

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь